Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka

Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka

Kumburská 740
509 01 Nová Paka

Informace o instituci Gymnázium a SOŠ pedagogická, Nová Paka

Gymnázium a střední pedagogická škola zajišťující výuku čtyřletého oboru předškolní a mimoškolní pedagogika.

 

Základní pilíře vzdělávání na naší škole jsou:

  • - příjemné a vstřícné prostředí pro rozvoj a uspokojování vzdělávacích potřeb každého žáka
  • - všestranný rozvoj žáků s možností osobní profilace ve vyšších ročnících gymnázia
  • - partnerské vztahy mezi žáky, učiteli a rodiči
  • - vytváření zdravého prostředí podle zásad projektu Zdravá škola
  • - spolupráce mezi učiteli v přístupu k žákům a vzdělávání
  • - důraz na projektové vyučování, rozvoj komunikace, kritického myšlení, logického uvažování a řešení problémů
  • - zavádění moderních metod a forem výuky a budování kvalitního pedagogického sboru
  • - program prevence nežádoucích jevů působících na žáky a podpora pozitivního sociálního cítění žáků
  • - motivace k celoživotnímu učení a příprava na studium na vysoké škole